mikropromienny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) technicznego jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: 1) łącznice telefoniczne, sygnalizacyjne i alarmowe, 2) łącznice międzymiastowe i międzynarodowe, 3) urządzenia do przesyłania programów radiowych i telewizyjnych oraz aparaturę do przekazywania danych kanałami łączności, 4) aparaturę pomiarową specjalną, niezbędną do eksploatacji i konserwacji urządzeń łączności, 5) nadajniki radiofoniczne i telewizyjne, 6) urządzenia radiolokacyjne dla służb stałych i ruchomych, 7) urządzenia radiolokacyjne, radionawigacyjne i hydroakustyczne, 8) urządzenia elektroniczne wielkiej częstotliwości dielektryczne i ultradźwiękowe, 9) odbiorniki telewizyjne (dawniej również radiowe), 10) zestawy kombinowane elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, 11) magnetofony i inny elektroakustyczny sprzęt powszechnego użytku, 12) żarówki, 13) lampy wyładowcze, 14) źródła światła promieniowania widzialnego, nadfioletu i podczerwieni, 15) lampy odbiorcze, 16) lampy nadawcze, przemysłowe generacyjne i modulacyjne, 17) lampy mikropromienne, 18) lampy mikrofalowe, 19) diody półprzewodnikowe, 20) tranzystory, 21) bloki funkcjonalne i obwody scalone, 22) podzespoły, elementy stykowe urządzeń elektronicznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kazimierski, Józef et al. (red.) 1978. Wielkie zakłady przemysłowe Warszawy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.