mikropsychologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mi. Celem tych drobiazgowych i dociekliwych obserwacji, w których autorka Portretu nieznajomego pogłębia odkrycia Prousta, jest poznanie samego siebie. W zasadzie każdy jest naszym nieznajomym — nie wyłączając oczywiście nas samych. Proces poznania jest nieskończony — niemniej Nathalie Sarraute dzięki swojej mikropsychologii rozszerzyła naszą wiedzę o człowieku, wzmocniła jej kontur rozpatrując szczegółowo autentyzm i fałsz zawarty w na pozór nic — lub niewiele — znaczących słowach i uczynkach, którymi świadomość maskuje sekrety podświadomości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.