mikrorachunek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeśli plan jest budowany nie z punktu widzenia ogólnogospodarczej strategii i ogólnospołecznych preferencji, lecz makrorachunek jest sumą mikrorachunków przedsiębiorstw i gospodarstw konsumenckich i w imieniu tych jednostek plan jest tworzony, to taki plan pozbawia się funkcji koncepcyjno-strategicznej, a tak- 1 że dyspozycyjno-koordynacyjnej w sensie świadomego , i dynamicznego kształtowania struktury i wielkości gospodarczych. Taki plan — generalnie biorąc — jest...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gliński, Bohdan, Knyziak, Zygmunt, Sokołow, Dymitr (wyb.) 1969. Dyskusja o funkcjonowaniu gospodarki socjalistycznej, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.