mikroregion

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zastosowany powyżej podział regionalny nie wyczerpuje całości. Na obszarze 'Polski poza wymienionymi znajduje się cały szereg mikroregionów względnie punktów stwarzających doskonałe warunki dla turystyki. Jako przykład formowania się takich mikroregionów to: Zwierzyniec w woj. lubelskim, Zalew Zegrzyński itp. Dokonana próba ma na celu zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne tworzące jednolitość regionu, zamykająca w sobie możliwość swobodnego wypoczynku i dająca pewną objętość wrażeń wizualnych. Społeczny Instruktor Turystyki Mo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Turystyka 1966. Turystyka motorowa. Materiały instruktażowo-informacyjne. Cz. 1, Warszawa : Polski Związek Motorowy
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.