mikrorejon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wraz ze wzrostem ludności i industrializacją wzrasta znaczenie funkcji ochronnej lasów. Do najważniejszych aktualnych problemów i zadań 1. należą: 1) udostępnienie, włączenie do użytkowania i zagospodarowanie dalszych terenów leśnych; 2) ustalenie i wprowadzenie optymalnej lesistości w makro- i mikrorejonach, z uwzględnieniem obu funkcji lasu (produkcyjnej i ochronnej); 3) uzupełnienie pow. lasów i obu ich funkcji przez zakładanie i zagospodarowanie zadrzewień; 4) zalesienie terenów nieopatrznie wylesionych w przeszłości, np. krasowych, górskich; 5) reproduktywizacja nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.