mikrorelief

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skałek. W zespole form skałkowych zdecydowanie wyróżnia się rozmiarami (10 m długości, 3 m szerokości, 2,5 m wysokości) i ciekawym kształtem grzęda skalna, obcięta od południowego wschodu pionową ścianką. Na południowo-zachodniej, silnie przewieszonej powierzchni grzędy, o stosunkowo najciekawszym mikroreliefie, obserwować można m.in. oznaki intensywnego ziarnistego rozpadu skały,- rozluźniony materiał jest od razu grawitacyjnie odprowadzany, co umożliwia dostęp wietrzenia do coraz dalszych partii skałki. Widoczne gdzienie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.