mikroropień

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obraz histopatologiczny jest charakterystyczny. Występuje parakeratoza, ścieńczenie lub brak warstwy ziarnistej, akantoza w obrębie sopli międzybrodawkowych ze ścieńczeniem naskórka nad brodawkami (ryc. 92). Włośniczki są rozszerzone i mają kręty przebieg. Niewielkie nacieki okołonaczyniowe w górnych warstwach skóry właściwej złożone są z limfocytów i histiocytów oraz w zmianach świeżych — z leukocytów. Leukocyty mogą przedostawać się do naskórka tworząc mikroropnie Munro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kostanecki, Wojciech 1970. Choroby włosów, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.