mikroruch

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przyjmuje się. że cząsteczki substancji wielkocząsteczkowej w stanie płynnym (plastycznym) mogą wykonywać dwa rodzaje ruchów (Browna): ruchy całej cząsteczki, czyli makroruchy Browna, oraz ruchy polegające na drganiu i wirowaniu składowych cząsteczki, czyli mikroruchy Browna. Poniżej temperatury mięknienia (stan elastoplastyczny), ze względu na niski potencjał energetyczny, w jakim znajduje się substancja, makroruchy Browna ustają — cząsteczka nie ma tyle energii, aby mogła się poruszać, ale posiadana energia pozwala jeszcze na drgania i wirowania jej części składowych. Mikro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.