mikrorylec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) logiczne. Najstarsza zawierała przemysł zbliżony do mustierskiego. Druga warstwa dostarczyła inwentarza narzędzi z małymi tylczakami i drapaczami ale bez rylców, mikrorylców czy mikrolitów geometrycznych. Nieliczne rylce zostały znalezione w warstwie górnej, której inwentarz składał się w większości z tylczaków, niekiedy silnie wygiętych. Przemysły dwóch ostatnich warstw tworzą kulturę T., która wydaje się być bardzo bliska kulturze ibero-mauretańskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brézillon, Michel 1981. Encyklopedia kultur pradziejowych, przeł. J. Gąssowski, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.