mikrosejsmy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Poza falami sejsmicznymi wywołanymi przez trzęsienia ziemi i eksplozje materiałów wybuchowych s. bada też fale sprężyste powstające w skorupie ziemskiej pod wpływem wiatru, przyboju fal morskich i falowania mórz i dużych jezior. Fale takie nazwano mikros ej smarni. Szczególnie dużą intensywność mają mikrosejsmy wywołane przejściem cyklonów nad oceanami. Są one rejestrowane przez stacje sejsmologiczne położone często w odległości kilku tys. km. Rejestracje mikrosejsmów pozwalają określić położenie i ślad przemieszczeń cyklonu nad oceanami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikpluralia tantum

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.