mikrosemiotyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dów i obyczajów, a zatem niejako związków bądź kompleksów znakowych. Dzięki temu uwydatniają się powiązania między problemami i metodami badań należących do mikrosemiotyki z jednej strony, a do makrosemiotyki z drugiej; terminy te pozwalam sobie zaproponować jako nazwy dwóch odmiennych rodzajów dociekań semiotycznych, dających się odróżnić głównie ze względu na przedmiot każdego z nich, a w mniejszym stopniu niekiedy i ze względu na metodę. Mikrosemiotyka ma w swym dorobku doniosłe osiągnięcia: w obrębie logiki od dziesiątków stuleci, w obrębie zaś językoznawstwa od wielu dziesiątków lat. Makrosemiotyka stawia wprawdzie dopiero swe pierwsze kroki, ale otwarte są przed nią szerokie drogi w różne świata strony, gdyż semiotyczną interpretacja zjawisk, nie traktowanych dotychczas jako znaki, okazuje się naukowo płodna i obiecująca...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.