mikroseria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W roku sprawozdawczym ukazały się dwa tomiki z zaprojektowanego zespołu czterech pt. U Źródeł Współczesnej Stylistyki. Redaktorka i inicjatorka tej mikroserii Maria Renata Mayenowa zamierzyła przedstawić cztery podstawowe kierunki w stylistyce, charakteryzujące pierwszą połowę naszego wieku. Owe cztery kierunki to kierunek wyrosły w kręgu Croceańskim, reprezentowany przez świetne nazwiska Vosslera i Spitzera, kierunek wyrosły z myśli de Saussure’a, a reprezentowany przez Bally’ego, kierunek ukształtowany w Związku Radzieckim lat dwudziestych i mający bogate związki rodzime i światowe oraz kierunek znany pod nazwą praskiej szkoły strukturalnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.