mikrosfera

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ,,... zadaniem ośrodka będzie zwiększanie stopnia racjonalności mikrosfery... stosunek centrum i przedsiębiorstw nie będzie przebiegał na płaszczyźnie jakiegoś podziału pracy... istnienie i zadania centrum i jego instrumentów nie mogą być formułowane a priori na podstawie ogólnie obowiązujących rozważań i zasad, ale muszą być wyprowadzane z mikrosfery i w ostatniej instancji ze stosunku konsument-dziedzina produkcji”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gliński, Bohdan, Knyziak, Zygmunt, Sokołow, Dymitr (wyb.) 1969. Dyskusja o funkcjonowaniu gospodarki socjalistycznej, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.