mimikria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) P <P Wyjaśnianie III odpowiada, jak widzimy, wyjaśnianiu II: w obydwu przypadkach eksplanandum stanowi pewną prawidłowość. Biorąc jednak pod uwagę określony, konkretny przypadek mimikrii Batesa, np. populację motyli Basilaria archippus naśladujących ze względu na ściśle określone cechy ubarwienia skrzydeł motyle z populacji Danais plexippus, możemy uzyskać przykład wyjaśniania faktu szczegółowego przy pomocy prawidłowości M o postaci następującej: IV. (M) A Atę^) AA(P)^fi(<p,A,P)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.