minidramat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Julian Przyboś widział w jego twórczości jedynie kabaret. Nie potrafił ten zwolennik czystości gatunku w liryce pogodzić się z myślą, że tu, pod jego bokiem, wyrasta poezja będąca tyglem wszystkiego: liryki, żartu, groteski, satyry, piosenki, minidramatu. Przyboś nie umiał spojrzeć na teksty Gałczyńskiego inaczej, jak przez pryzmat swojego warsztatu twórczego. Był niesprawiedliwy w ocenie, jak ongiś Mickiewicz wobec Słowackiego, a obydwaj razem wobec Norwida...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Poezja - Poezja (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.