minimalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i ideowej kapitulacji, gdy we Francji uchodzi za coś naturalnego. Oskarżenie jednak z tego powodu katolików polskich o konserwatyzm czy obskurantyzm jest również brakiem obiektywizmu. Stanowisko katolików francuskich w zestawieniu z postawą zajętą przez katolików polskich uznać należy za bardziej minimalistyczne i pesymistyczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.