misterium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wność, ale nie mogąca mieć pretensyi do sztuki. Nie ubliża to temu dramatowi, bo każdy na świecie rozwijał się z takich początków; wóz Tespisa był grecką szopką, średniowieczne misteria były nią także, jedno i drugie, jak dwupłciowe rośliny, zawierało w sobie w części religijnej, zarody tragedyi, w dodanych intermedyach świeckich i śmiesznych, zarody komedyi. Nasze dyalogi ze złotego wieku są dla nas tem samem, czem Tespis dla Greków, misteria dla sztuki drama tycznej w Europie, ale niczem więcej; owszem mniej, skoro z nich nic się później nie rozwinęło. A w każdym razie jak, mówiąc o Tespisie albo o misteriach, 10 Sl. Tarnowski. „Literatura.” T. II...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.