mitologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pod krzyżem stoi ku nam na północy... Jest to jeden z tych wyższym duchem namaszczonych poetów, co każdy wypadek odnosi do zrządzeń woli najwyższej, co umie czytać w rzeczacli tego świata symbole myśli bożej, co pokazuje cud tam, gdzieby materyalista widział tylko przyczyny i skutki zależne od rozumu i woli naszej. Wśród przewlekłej nieraz gadaniny makaronicznym językiem, wśród erudycyjnych porównywań, mozolnie wyszukiwanych analogij w świecie mitologii klassyeznćj, nierzadko spotkać u Kochowskiego perły wyrzucone z głębi prawdziwych chrześciańskich natchnień. Znać męża, co całą duszą był w Bogu i w narodzie, męża co Bozkiego mocno jąwszy się zakonu, Jego przestrzegał do dni swoich skonu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.