mitoznawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dzieło Sarbiewskiego o mitologii antycznej nawiązywało do wielowiekowej tradycji mitoznawczej i jej osiągnięć: rekonstrukcyjnych, opisowych, interpretacyjnych. Nie powielało ich jednak pasywnie i wiernie, raczej dopełniało nowymi koncepcjami, szczególnie w zakresie historycznego pojmowania mitów oraz ich alegoryzującej interpretacji. To samo powiedzieć można o rozprawach z zakresu teorii retorycznej i poetyki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta 1995. Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica, wyd. drugie zmien., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.