monarchiczno-konserwatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Karamzin M. N. (1766-—1826) — najwybitniejszy pisarz rosyjskiego szlacheckiego sentymentalizmu, poeta i prozaik, m. in. autor głośnego opowiadania Biedna Liza mającego udowodnić, iż «również chłopki kochać umieją». Pod koniec życia został oficjalnym historiografem cesarskim, autorem wielotomowej monumentalnej Historii Państwa Rosyjskiego, krytykowanej już przez dekabrystów za monarchiczno-konserwatywną ideologię. Ważną zasługą Karamzina jest przeprowadzenie tzw. «reformy językowej», przybliżenie rosyjskiego języka literackiego do potocznej mowy kulturalnych warstw szlacheckich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.