mongolsko-bizantyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niowskiego. W państwie moskiewskim nie istnieją więzi ludzkie, które tworzą rodzinę i naród. Jest tylko hosudarstwo - wynaleziona przez Piotra I państwowa machina, która udoskonaliła dotychczasowe elementy mongolsko-bizantyjskie państwa carów. Moskwa jest wielkim więzieniem. „W tym więzieniu zbrodnie dokonane i fałsz kwitnący spółkują wszetecznie. Prawo i religia rządowa uświęca te związki. Płodem ich - nieprawda i hańba wszelkich stosunków religijnych, społecznych, politycznych i osobistych”. Zamierzeniem Korzeniowskiego jest przedstawić...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Karpiński, Wojciech 1994. Polska a Rosja. Z dziejów słowiańskiego sporu, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.