monodramat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzy nimi a partią prozaiczną tekstu. Nie przeszkadza to temu, że ten akt, przez jednego z wybitnych niemieckich teoretyków poetyki nazwany najpiękniejszym monodramatem wszystkich czasów, bez nich wiele by stracił. Jak wykazały dociekania uczonego polskiego, akt IV z jednej strony nawiązuje do opowieści ludowej, z drugiej do misteriów krysznaickich, na co sobie już przed nim pozwolił Bhasa jako autor dramatu pt. Balaczarita, Przygody...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kalidasa 1957. Siakuntala, przeł. S. Schayer, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.