monokarbonowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do barwienia barwnikami kwasowymi używa się ponadto anionoczynnych środków pomocniczych, mających pewne powinowactwo do włókna, typu kwasów monosulfonowych i monokarbonowych. Działają one hamująco na proces barwienia przez łączenie się z grupami aminowymi włókna, skąd w miarę wzrostu temperatury barwienia są wypierane przez barwnik. Połączenie środka wyrównującego z włóknem nie może być jednak silniejsze niż barwnika z włóknem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ankudowicz, Wacław et al. 1967. Przerób włókien chemicznych, Warszawa : Wyd. Przemysłu Lekkiego i Spożywczego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.