monomorfizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Odwzorowanie (p\G-*H grupy G w grupę ET jest homomorfizmem, jeżeli dla dowolnych elementów a i b grupy G <p(ab) = <p(d) • <p(b) Homomorfizm (p nazywamy monomorfizmem, jeżeli każdej parze a, b różnych elementów grupy G odpowiada para <p(a), <p(b) różnych elementów grupy H, to znaczy jeżeli z nierówności a # b(a, b e G) wynika zawsze nierówność <p(a) ^ # <p(b). Homomorfizm 9? nazywamy epimorfizmem, jeżeli 9o jest odwzorowaniem grupy Gna całą grupę H. Homomorfizm 90: G -+ H, który jest równocześnie monoi epimorfizmem nazywamy izomorfizmem; 9? jest również wzajemnie jednoznacznym odwzorowaniem grupy G na całą grupę H...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weiss, Peter 1967. Rozmowa trzech idących, przeł. S. Błaut, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.