moralistyczno-legalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rozpaczliwy. W prasie emigracyjnej pisują przeważnie ludzie ze starszego pokolenia, poza zupełnie nielicznymi wyjątkami nieobeznani z nowoczesną literaturą w tym przedmiocie, często nie władający dostatecznie językiem angielskim. Piśmiennictwo ich więc rzadko wychodzi poza fazę idealistyczną. Dominuje w nim wciąż podejście moralistyczno-legalistyczne i metoda historyczna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo