morawsko-niemiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1942 r. zamieszczono zarządzenie o „zwalczaniu języka polskiego i czeskiego”, w którym powiedziano: „Określenia «gwara górnośląska», «język wasserpolnisch», «język morawski» lub «gwara morawsko-niemiecka» są bałamutne i fałszywe i powinny też zniknąć z powszechnego użycia. Istnieje tylko język niemiecki, polski i czeski. Tak zwany «język górnośląski» lub inaczej «wasserpolnisch» jest praktycznie tym samym, co polski, a tak zwany «język morawski» tym samym, co cżeski, ponieważ rozumie je każdy Polak i Czech, a nie rozumie żaden Niemiec”08...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kamiński, Andrzej Józef 1966. Śladami Hakaty. Rola „ziomkostw” w polityce Niemieckiej Republiki Federalnej, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.