mordowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) K konszachty — koń 253 odurzającym dymie, w czem się Scytowie parzą; widocznie od Scytów rozeszła się nazwa wraz z uprawą po całej Europie, ale Scytowie sami przejęli nazwę kannabis od Finów (w najszerszem tej nazwy znaczeniu); to prafińskie kanabis ma być złożeniem z czeremiskiego kene {kine, ‘konopie’), mordowskiego kantf i kant, i z syrjaóskiego pisz (‘konopie’), wotjackiego pisz, pesz (stąd i nazwa rzeki Peczory, od syrjańskiego petszor, ‘pokrzywa’, jaką tam konopie zastąpiono, dla klimatu; por...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brückner, Aleksander 1989. Słownik etymologiczny języka polskiego, wyd. 5, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.