morfem

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) za wskaźnik kategorii osoby i liczby czasownika, 2. abstrahuje się od związku między morfem /o/ a kategorią czasu), to omawiana sytuacja jest interesująca tylko z punktu widzenia relacji między elementami płaszczyzny treści a znakiem językowym: ten sam kompleks sememów jest tu wyrażany przez dwa współwystępujące morfemy. To współwystępowanie obu morfemów nie jest zresztą obligatoryjne, por. rozkaźnik courons...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.