morfosyntaktyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dwie końcowe części dają ogólny przegląd badanej problematyki. Bozwija w nich autor koncepcję „GEI”, porównując ją z podobnymi ujęciami innych uczonych (por. wyżej). Bozważa możliwość zastosowania jej w słowotwórstwie (lepszym określeniem byłaby tu „morfosyntaktyka”), pokazuje, jak za pomocą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.