morfotaktyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dyscyplinę morfologiczną — morfotaktykę, która z samej swej istoty pokrywa się ze składnią. Właśnie z wyróżnieniem tej dyscypliny wiązała się początkowa rezygnacja deskryptywistów ze zwykłego dzielenia gramatyki na morfologię i składnię. Na styku między fono...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Apresjan, Jurij 1971. Koncepcje i metody współczesnej lingwistyki strukturalnej (Zarys problematyki), przeł. Z. Saloni, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.