morze-jezioro

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1.3.3. Zmienia się także zewnętrzna charakterystyka pola, to znaczy jego stosunki z innymi polami. W celu wyraźniejszego nakreślenia granioy pola albo proponuje się osobny termin dla dużyoh śródlądowych zbiorników słonej wody, wyróżniając obok mórz sensu stricto morza-jezlorą /TS 115/ /np. Morze Kaspijskie, Morze ozy Jezioro Aralskie to morza-jeziora/, albo traktuje się te zbiorniki po prostu jako jez_l_o_rą /EP II 356/. Za każdym razem wydobywa się i podkreśla zarysowaną jedynie w leksyoe ogólnej cpozyojęi ’zbiornik międzylądowy /i stanowiący częśó oceanu światowego/* - ’zbiornik śródlądowy /i nie stanowiący części oceanu światowego/*...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Maćkiewicz, Jolanta 1991. Nienaukowy i naukowy obraz morza. Na przykładzie języka polskiego i angielskiego, Gdańsk : UG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.