motyw-dobro

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wolność bowiem w swym istotnym znaczeniu spełnia się w ludzkim akcie decyzji, będącej swoistą syntezą poznania rozumowego i aktu woli-chcenia miłości. Człowiek bowiem dobrowolnie wybiera sobie taki sąd praktyczny rozumu, przy pomocy którego determinuje siebie do działania. Wszelkie bowiem działanie, aby zaistniało musi mieć swój motyw-dobro, wytrącające wolę z bierności. Motyw jest racją dla której działanie raczej jest niż nie jest...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ewangelia 1988. Ewangelia i kultura. Doświadczenie środkowo-europejskie. Śladem Trzeciej Pielgrzymki Jana Pawła II, Rzym : Fundacja Jana Pawła II. Po­l­ski Instytut Kultury Chrześcijańskiej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.