mowa-szum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W siedemnastym wieku wierszowano zapamiętale, obfity ten dorobek jest jednak przeważnie tylko gadulstwem. Ilość wierszy, głównie patriotycznych, napisanych w dziewiętnastym wieku jest zawrotna i warto byłoby zbadać czy w innych językach tak samo przedstawia się stosunek ilościowy mowy-szumu do nielicznych utworów prawdziwie poetyckich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.