mowa-znaki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sów i na zewnątrz manifestowanych „terminów”. Mimo zatem że istnienie nie będąc treścią nie jest „znaczone” żadnym znakiem reprezentującym je56, to jednak niewątpliwie jest ujmowane pierwotnie (poprzez afirmację) i zawarte w mowie-znakach języka, jako racja epistemiczną przedstawianego w języku różnego układu treści. Nawet tzw. bajki opowiadane dzieciom i dorosłym są nabudowane na uprzednio stwierdzonych istniejących treściach, które to treści zostały potem w poznaniu pojetycznym rozczłonkowane i na powrót złożone według nowych kryteriów57...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krąpiec, Mieczysław Albert 1995. Dzieła. T. 13. Język i świat realny, Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo