multimiliarder

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Receptywność, pasywność podmiotu lirycznego łączy się z poczuciem zagubienia, niedopasowania, klęski, łączy się z tonem rezygnacji. Bohater liryczny Europę, multimiliarder amerykański, fikcyjny Barnabooth, cierpi na nieodłączny anglosaski spleen i nie jest to tylko rys charakteru, obojętny dla wymowy ideowej utworu. „La tristesse et le mai du pays” —...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prokop, Jan 1964. Euklides i barbarzyńcy. Szkice literackie, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.