murzyńsko-amerykański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Negro in American Culture (Nowy Jork 1956), oparta na pośmiertnych materiałach Alain Locke’a. Alain Locke, zmarły w 1954 r., był jednym z czołowych wyrazicieli „renesansu” w murzyńsko-amerykańskiej literaturze, sztuce i filozofii kultury lat trzydziestych. Perspektywy dalszego rozwoju kultury murzyńskiej w Ameryce widział Locke w pluralistycznym połączeniu duchowej emancypacji i samodzielności Murzynów w skali światowej z amerykańskością Murzynów amerykańskich, amerykańskością sprzyjającą, a nie przeciwdziałającą pielęgnowaniu ich etniczno-kulturowej odrębności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chałasiński, Józef 1962. Kultura amerykańska. Formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo