murzyniak

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 9 W. Taszycki w artykule „Powstanie i rozwój rzeczowników typu cielak“, Lud Słowiański III A, 1933, s. 17—33 stwierdził w w. XVII jedynie formę kurczak, i to w słowniku G. Knapskiego pochodzącego z Mazowsza. Forma murzyniaki zanotowana w „Discvrsie Nabożnym“ byłaby drugą formą tego typu z początku XVII w. Może ona nasuwać przypuszczenie, że jeszcze przed wiekiem XVII formant -ak w funkcji deminutywnej używany był na Mazowszu i dostał się z kolonizacją mazowiecką na teren litewsko-ruski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.