myśl-dusza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wym jedenastozgłoskowcu przebijała się ta myśl-dusza, by w ostatniej strofie spełnionego marzenia ukołysać się płynnym tokiem jambicznych akcentów wiersza dzielonego przez średniówkę na 44-7 zgłosek rytmem przywołanym tu być może przez mimowiedne przypomnienie melodii idyllicznej piosenki Znasz-li ten kraj...66...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mickiewicz, Adam 1986. Wybór poezyj. T. 1-2, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.