myśl-poczwarka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gicznej. Znaczenie jej jednak maleje, jeśli spojrzymy na problematykę myśli filozoficznej strukturalistycznie, kładąc akcent na synchroniczny aspekt działalności filozoficznej, bowiem jaką wagę mogą mieć jakieś dziewiętnastowieczne myśli-poczwarki, nawet najbardziej godne podziwu antycypacje, wobec bogactwa i zupełności myśli zawartych w Ideach Husserla, dziele, które samo w sobie stanowi godną głębokich analiz strukturę? Jeżeli natomiast całą sprawę ujmie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.