myśl-poznanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bacha filozofii Hegla” (tj. zagadnienie wyzwolenia rzeczywistego człowieka) uznał Brzozowski nie marksizm, lecz „stanowisko, jakie wyznaczył i określił Cieszkowski, przeciwstawiając myśli-poznaniu — czyn-spełnienie” 96. ;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Walicki, Andrzej 1983. Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.