myśl-przeświadczenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przedmioty występujące na odcinku Bb. Nigdzie jednak nie zostaje powiedziane, że człowiek w stanie przeświadczenia posługuje się przedmiotami Bb jako obrazami, lecz słyszymy tylko, że są one faktycznie obrazami. Nie przeprowadza się tu więc żadnej werbalnej paraleli między relacjami myśl-przeświadczenie i przeświadczenie-*/kasia. Nie będę się jednak przy tym upierał z następującego powodu. Uważam bowiem za wysoce prawdopodobne, iż Platon sądził, że człowiek w stanie umysłu {pathema) A rzeczywiście posługuje się odpowiednimi przedmiotami B jako obrazami. Wkrótce zobaczymy, że powodem, dla którego nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Austin, John Langshaw 1993. Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.