myśl-sąd

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) myślenia. A więc i wyobraźnia artysty malarza czy muzyka posługuje się myśleniem obleczonym w kategorie językowe, mimo że n i e wchodzą one do zespołu środków artystycznych tych sztuk. Malarz myśli słowami i zdaniami o przedmiocie, który maluje, stwierdza — w myślach-słowach, myślach-sądach — jakieś jego właściwości, ale te swoje myśli ujawnia poprzez specyficzny dobór malarskich środków. To samo kompozytor. Wszystko to, co Beethoven myślał (ubierając te myśli w słowa) o Napoleonie, o jego zdradzie, o losach rewolucji francuskiej — było myślane w kategoriach językowych, ale przyoblekało specyficzne formy kształtów dźwiękowych, w których słowo nie jest potrzebne, co więcej —...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissa, Zofia 1952. Niektóre zagadnienia estetyki muzycznej w świetle artykułów Józefa Stalina o marksizmie w językoznawstwie, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówekliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.