myśl-temat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zaś autora po części historykiem, po części artystą. Historykiem, bo jest niezwykle sumiennym badaczem, artystą, bo świadomie zgadza się na pewne opuszczenia i powstające stąd deformacje, by powstała harmonijna całość, bo niezwykle dba o ciągłość linii myślowych filozoficznych prądów, wykazując jak te same myśli-tematy powracają w najrozmaitszych wariantach. Łączy również historię ludzkiej myśli z żywym jej podłożem,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czeżowski, Tadeusz (red.) 1960. Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, War­szawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.