myśl-więzienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Być może wiele z tego sprowadza się do jednego określonego problemu: czy potrzebujemy nowego dziennikarstwa, czy tylko nowego sposobu komunikowania i redagowania? Świadomego kosmologicznych ograniczeń, zdolnego do uwolnienia się od jednej myśli-więzienia, bez zamykania się w innej myśli-więzieniu? Być może ważniejsze niż odpowiedź jest samo pytanie oraz fakt, że pytanie to pozostanie aktualne przez jakiś czas...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.