myśl-wzór

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) BYT TREŚCIĄ POZNANIA 47 Zatem według Tomasza modelem rozumienia „słowa” jest wytwórczość rzemieślnika artysty, u którego łatwo wyróżnić w produkcji dzieła: a) 	zamierzenie-cel, b) poczętą myśl-wzór oraz c) sam produkt. Rozszerzając rozumienie takiego modelu możemy stwierdzić, że w analizie słowa rolę zamierzenia-celu pełni ujęcie poznawcze treści bytu. Owo ujęcie poznawcze jest zawsze, w rozumieniu Tomasza, aprehenzywne, powierzchowne, aspektywne, wybiórcze, jak już uprzednio była o tym mowa. Samą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krąpiec, Mieczysław Albert 1995. Dzieła. T. 13. Język i świat realny, Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.