myśl-znak

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Proces semiozy, który wobec powyższego można interpretować jako proces przekładu myśli jest, przynajmniej potencjalnie, nieskończony. Jak czytamy u Peirce'a: „Nie ma [...] wyjątku od zasady, że każda myśl-znak jest tłumaczona lub interpretowana w następnej, chyba że wszystka myśl zakończy się gwałtownie i ostatecznie w śmierci"20...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pogonowski, Jerzy (red.) 1995. Eufonia i logos. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen-Batogowej oraz Profesorowi Tadeuszowi Batogowi, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.