myślowo-pragmatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie można myśleć bez pojęć, co jest równoznaczne powiedzeniu, że nie można myśleć bez słów posiadających określone znaczenia. Można natomiast myśleć bez stereotypów, albowiem stereotyp jest kategorią nie myślowo-logiczną, lecz myślowo-pragmatyczną, tzn. związaną z działaniem ludzkim. Stereotypy powstają więc wtedy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.