myślowo-rzeczowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trzeba przede wszystkim podkreślić, że zagadnienie dopuszczalności zmiany składni zdań w tłumaczeniu wysuwam tu ze względów myślowo-rzeczowych, nie zaś tzw. „stylistycznych". Sprawa natury stylistycznej będzie osobno później rozpatrzona. Tu zaś chodzi wyłącznie o zagadnienie, czy konieczne jest zachowanie stylu myślowego tekstu, oddanie przy tłumaczeniu nie tylko tego, żeby tekst tłumaczenia wyznaczał te same przedmioty i stany rzeczy co oryginał, ale nadto, żeby one były oddane w takim samym ustrukturowaniu i w tych samych zależnościach co w oryginale...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ingarden, Roman 1972. Dzieła filozoficzne. Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.