myślowo-spekulacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i interpretować w kategoriach tych pojęć, którymi operuje w sądach 0 rzeczywistości zwykły zdrowy rozsądek, zdolny do normalnego reagowania na bodźce zewnętrzne i niedeformowania ich przez subiektywizm emocjonalny czy też myślowo-spekulacyjny. Myślenie filozoficzne powinno się różnić od cechującej ogromną większość ludzi biernej postawy myślowej aktywnością i opanowaniem, które by sprzyjało wyrabianiu w ludziach skłonności do reagowania na sytuacje i wydarzenia przede wszystkim odruchem poznawczym, chęcią zrozumienia tego, co się dzieje, jest to bowiem pierwszy, niezbędny warunek celowego i skutecznego, a więc pożytecznego działania. Do narzędzi społecznego działania należą oczywiście...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1970. Elementy leksykologii i semiotyki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.