myślowo-treściowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3) Dlatego nie można członu pobocznego podstawić za człon główny, ani też opuścić bez uszczerbku myślowo-treściowego, gdy opuszczenie jakiegoś członu w SL stanowi tylko stylistyczny uszczerbek. Tak np. nie jest SS, ale SL: (gdy myślę, jaki był) sam początek, najpierwszy początek — czas najdawniejszy (kiedy nie było jeszcze naszego domu) N. D. 5. Natomiast SS spotykamy w takich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1969. Ze studiów nad językiem i stylem, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.